DRT

Distraction Reprocessing Therapie is afgeleid van EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij DRT gebruik je de kracht van hypnose in combinatie met de kracht van EMDR. Het is een heel snelle methode voor:
  • angstreductie
  • traumaverwerking
  • omkeren van negatieve gevoelens
  • omkeren van weerstanden