werkwijze

Ik werk in mijn praktijk vaak met mensen met complexe problematiek waarbij een verstoring is in de balans van zowel energetische, lichamelijke, neurologische en emotionele functies. Dit zijn de zogenaamde multisysteem ziekten zoals CVS, MCS, postvirale vermoeidheid en postlyme. Bij deze aandoeningen gaan de adviezen dan ook soms verder dan alleen hypnose en psychosociale ondersteuning. Dat betreft zeker de diverse multisysteemziekten. 

Psychotherapeutische technieken

Hypnose 
NLP
EFT
DRT Distraction Reprocessing Therapie, afgeleid van EMDR.
Brainspotting
Neuro retraining


Ondersteunend Leefstijl advies bij multisysteemziekten

Ademhaling 
Beweging
Detox darm en huid
Koudetherapie
Slaaphygiëne