DRT

Distraction Reprocessing Therapie is afgeleid van EMDR, Eye Movement Desensitization Reprocessing. Bij DRT gebruik je de kracht van hypnose in combinatie met de kracht van EMDR. Het is een heel snelle methode voor.


  • angstreductie

  • traumaverwerking

  • omkeren van negatieve gevoelens

  • omkeren van weerstanden

De methode werd ontwikkeld door Barbelo C. Uijtenbogaardt.

Barbelo was de oprichter van academie Hypnos dat ze inmiddels heeft overgedragen aan iemand uit de jongere generatie die met een frisse wind en respect voor het erfgoed deze degelijke opleiding vorm geeft.