De manier waarop ik werk leent zich uitstekend voor online werken. Als u liever naar de praktijk komt kan dat, met inachtneming van de corona maatregelen. Dat wil zeggen handen ontsmetten, niet aanraken en anderhalve meter afstand. Vereiste voor online werken is wel dat er een goede internetverbinding is. Prijzen zijn hetzelfde als voor een gewoon consult € 90,00 per sessie. Relatietherapie kan niet online. Alles wat ik weet is dat ik niets weet (Socratus)
EFT Rotterdam is een therapeutische paktijk voor medische hypnotherapie en aanverwante therapieën.
Mijn naam is Astrid Tanis en naast hypnotherapeut ben ik verpleegkundige en heb ik een kunst en filosofische achtergrond. 
Daarnaast ben ik geschoold in voeding als medicijnMijn benadering is niet alleen hoe de geest het lichaam beïnvloed maar ook hoe het lichaam de geest beinvloed

Het brein is geen los onderdeel boven op het lichaam lichaam maar het is een lichaamsorgaan dat onderdeel uitmaakt van ons geheel. Net als al onze andere organen hoort het in balans te zijn om lichamelijk evenwicht te kunnen ervaren. Lichamelijk beschadigingen, infecties, voedings- en omgevingsintoleranties, stressvolle situaties en herinneringen kunnen door het lichaam ervaren worden als energietoxinen die een onbalans in het hele lichaam brengen. De term energietoxinen komt uit de energie psychologie waarvan EFT een onderdeel is. Iedere cel van ons lichaam bestaat uit zowel materie als energie en deze hoort te stromen om gezond te zijn. Energietoxinen kunnen zowel van binnenuit komen (endotoxinen) of uit voeding of omgeving de (exotoxinen).  Bij een slecht werkend darmstelsel ontstaan vaak toxinen die voor behoorlijke lichamelijke en emotionele problemen kunnen zorgen. Stress of in het lichaam opgeslagen trauma kan op cellulair niveau agressieve toxinen produceren. Hierdoor kan het immuunsysteem slechter werken waardoor virussen en bacteriën meer kans krijgen. Virussen en bacteriën op hun beurt maken hun eigen gifstoffen zodat ze je ziek kunnen houden. Daar varen ze wel bij, als jou immuunsysteem het slecht doet hebben zij vrij spel. Doe daar de de omgevingsvervuiling bij en voedingschemicaliën en dan geeft het lichaam het op een gegeven moment op. De lichaamsenergie stroomt niet meer. Multisysteem ziektes als CIRS, Chronisch vermoeidheidssyndroom, fibromyalgie, persisterend lyme, chronische pijnsyndromen, IBS, chemische overgevoeligheid, stralingsintolerantie en zelfs verslavingen kunnen hieruit voortkomen. Verslavingen zijn vaak een vorm van zelfmedicatie om niet te hoeven voelen. Om te genezen heb je een goed werkend immuunsysteem nodig, een evenwichtig neurologisch systeem en goede cellulaire energie. Dat betekend een grote schoonmaak houden en dat wat jou lichaam belast weghalen en dat wat het nodig heeft toevoegen. 

Veel mensen met multisysteemziekten lopen van dokter naar dokter omdat ze zich lichamelijk ziek voelen. De dokter weet niet wat hij met je aan moet dus schrijft toxische pillen voor of stuurt je naar een psycholoog, psychiater of de SOLKpolie. Veel mensen die hun aandoening als lichamelijk ervaren voelen zich hierin onbegrepen en miskent. Dit levert opnieuw stress en trauma op dat ook toxisch is voor het lichaam. Om hier uit te komen moet je eerst de stressloop doorbreken. De neuro onderzoeker Stefan Porges ontdekte dat in een constante staat van stress het zelfgenezend vermogen van het lichaam als het ware plat ligt. Veel onderzoekende therapeuten onderschrijven dit inmiddels. Miskenning en het gevecht voor erkenning is stress en een enorme aanslag op het immuunsysteem. Een empathische behandelaar is de eerste stap naar genezing. In mijn overtuiging zijn multisysteemziekten en zogenaamde SOLK aandoeningen echte lichamelijke ziekten die begrip en empathie verdienen. Net als veel ziektebeelden die wel een sluitende diagnose hebben worden ze vaak voorafgegaan door een stressvolle periode. In het gezin waar ik uit kom hebben twee van de vijf kinderen een serieuze auto immuunziekte. Dat kregen ze allebei na een langdurige stressvolle periode. Ik kreeg zelf persisterend Lyme na stress in combinatie met een voor mijn lichaam ongezond eetpatroon. Het verbaasde mij te ontdekken dat er mensen zijn die met de lymebacterie rond lopen zonder ziek te worden. Ik vroeg me af wat daarbij een rol kan spelen. Veel mensen die wel ziek worden hebben door verschillende oorzaken een minder sterk immuunsysteem. Opvallend vaak kregen mensen Lyme na een burn-out periode. De vraag wat hier de kip of het ei is kan je nooit beantwoorden en blijft een veronderstelling. Hier heb je het onzekerheidsprincipe waar je het mee moet doen. De beleving en intuïtie van de client en de ervaring van de therapeut is de leidraad in het werken met dit soort complexe aandoeningen. Ik ben een therapeut met ervaring met dit soort ziektebeelden en ook een ervaringsdeskundige. Mijn filosofische achtergrond en wetenschappelijke nieuwsgierigheid spoorde mij ertoe aan niet in een dogma omtrent deze ziektebeelden te blijven hangen en continu kritisch naar mijn eigen oordelen en aannames te blijven kijken. De uitspraak die Plato de wijze Socrates in de mond legt is hierbij: "alles wat ik weet is dat ik niets weet" een grondhouding van mij. Dit aangevuld met de uitspraak van Gadamer: "De ander kan ook gelijk hebben", breekt voor mij een ongekende therapeutische ruimte open. Het heeft ervoor gezorgd dat ik Lyme nu in remissie heb en houd. Ik ben blij dat ik mijn neurologische systeem heb kunnen resetten en dat ik traumatische en voedingstoxinen los heb kunnen laten samen met de blokkerende overtuigingen die mijn genezing in de weg zaten. Een multisysteemziekte of SOLKaandoening is eigenlijk een levensles die met grenzen te maken heeft. Maar je moet hem eerst overwinnen om dat te kunnen zien. Ik wil je graag op dit pad begeleiden

Naar mijn overtuiging zijn SOLK aandoeningen reële ziektebeelden die een lichamelijke oorzaak hebben. Je ervaart ze in het hele lichaam. Na langdurig onderzoek ook naar 'succesverhalen' zijn er twee systemen die hierbij versterking nodig hebben. Het ene systeem is de cellulaire energie en het andere het neurologische systeem. Ontregelingen hier verstoren de lichaamsenergie. Met levensstijl aanpassingen en gerichte therapie die het neurologische systeem resetten kan dit langzaam herstellen. De somatische psycholoog Peter Levine noemt ontregeling van het autonome zenuwstelsel een grote oorzaak van psychisch en lichamelijk lijden. Er zijn andere onderzoekers die de oorzaak meer zoeken in de in evolutionair opzicht oudere gedeeltes van het brein. David Grand, die brainspotting ontwikkelde, ziet de oorzaak meer in het limbische brein. Dit subcorticale gedeelte werkt samen het het autonome zenuwstelsel en ze sturen samen alles in het lichaam aan. Als er geen blokkades bestaan, zijn ze zelfregulerend. De multisysteem ziekten voel je overal in je lichaam en blokkades in het autonoom werkende deel van het zenuwstelsel en brein kunnen heel goed, de "missing link" zijn waardoor genezing bij veel aandoeningen stagneert. Met het denken heb je hier geen invloed op omdat ze autonoom werken. Dit gedeelte van het zenuwstelsel tast de omgeving af met zenuwimpulsen van de zintuigen en een lichaamsgevoel. Ontspannen kan pas als ze een seintje doorgeven dat je in een veilige toestand bent. Als je je langdurig in een onveilige situatie bevind kan het systeem continu in de alarmstand blijven. Een ziekte, en zeker eentje zonder erkende diagnose, zorgt voor een onveilig gevoel. Soms kan het in deze hyper-alerte stand als het ware vast roesten. Deze hyper-alerte stand onderdrukt het immuunsysteem en stagneert het zelfgenezend vermogen.
Somatisch gerichte hypnose, brainspotting en EFT kunnen hier positief ingezet worden omdat ze werken op neuroplasticiteit en het brein tot kalmte brengen. Ze kunnen het zenuwstelsel weer ombuigen en aansporen naar een gezondere werking door het te ontdoen van de stressloop waarin het vast loopt. Ondanks de goede werking van deze therapieën zijn het geen wondermiddelen. Ze kunnen slechte eet- en leefgewoontes in een ziek lichaam niet teniet doen. Bepaalde leefstijl veranderingen kunnen het zelfhelend vermogen ondersteunen omdat ze meer op cellulair niveau het lichaam ontlasten. Tegelijk kunnen ze het neurologische systeem van de juiste bouwstoffen voorzien. 


Naast hypnotherapie neemt brainspotting en energie psychologie een belangrijke plaats in mijn praktijk in. EFT is een prima methode om als huiswerk op jezelf toe te passen. Dit combineer ik met vele andere energetische en somatische therapie vormen zoals voeding als medicijn. Opbouwende voeding is belangrijk om de lichamelijke weerbaarheid te vergroten. Een sterker lichaam zorgt voor meer emotionele draagkracht en vise versa zorgt emotionele stabiliteit voor een beter immuunsysteem. Lichaam en geest zijn één; ze helpen elkaar of kunnen elkaar 
ondermijnen en je in een ziekelijke traumaloop gevangen houden. Ziekte en iedere vorm van gezondheidsverlies zie ik als trauma. Zeker als je van de omgeving niet de erkenning krijgt die je nodig hebt.