Home

Alles wat ik weet is dat ik niets weet (Socratus)

EFT Rotterdam is een eclectische praktijk van Astrid Tanis. Een combinatie van psychosociale therapie, voedingsgeneeskunde en ademhalingstherapie zorgt ervoor dat de aangeboren tendens van het lichaam en de geest om zichzelf te genezen vanuit verschillende invalshoeken gestimuleerd wordt.

De laatste decennia zien we een toename van ALK (Aanhoudende Lichamelijke Klachten). ALK beïnvloedt de kwaliteit van leven negatief. Reguliere geneeskunde kan niet altijd een passend antwoord geven op de klachten. Uiteindelijk belanden mensen vaak, bij gebrek aan beter, in de geestelijke gezondheidszorg. De grote misser hierbij is dat binnen de geneeskunde van nu Descartes scheiding van lichaam en geest nog steeds domineert.

Het brein is geen los onderdeel boven op het lichaam. Het is een orgaan dat energie uitwisselt met andere organen via het neurologische netwerk dat overal vertakkingen heeft. Net als al onze andere orgaanstelsels hoort het neurologische systeem in balans te zijn om lichamelijk en geestelijk evenwicht te garanderen. Het uitgangspunt binnen EFT Rotterdam is dat ALK symptomen zowel emotionele als lichamelijke aspecten bezitten die om aandacht vragen. De verschillende therapeutische methoden die binnen de praktijk gebruikt worden, w.o. EFT, Hypnose, Brainspotting en IFS (Interne Familie Systemen) kunnen ingezet worden voor zowel lichamelijke als emotionele symptomen.

De uitspraak een gezonde geest in een gezond lichaam bevat veel waarheid en dit geldt omgekeerd hetzelfde. Lichamelijke klachten die samenhangen met een voor het lichaam belastend voedingspatroon en chronische hyperventilatie kunnen zelfgenezing en emotionele genezing behoorlijk in de weg staan. Koolhydraat beperkt eten en de Buteyko ademhaling kunnen wonderen verrichten. Zeker als op andere vlakken therapie resistentie een rol lijkt te spelen. Dat komt omdat lichaam en brein de juiste bloedgassen zoals CO2 en zuurstof nodig hebben om te kunnen veranderen. Een teveel aan koolhydraten staat flexibiliteit van het neurologische systeem in de weg. Een zuurstofarm versuikerd brein is niet in staat om de voor neurologische veranderingen belangrijke stof BDNF (Brain Derived Neurotrophic Factor) te maken. BDNF stimuleert de belangrijke plasticiteit binnen het neurologische systeem dat we nodig hebben voor verandering. Zonder deze stof blijft het lichaam en de geest steken in een loop van herhalingen. Dat kan ziekte zijn, verslaving, negatieve gedachten, trauma en meer. We komen vast te zitten in een patroon waar we uit willen maar niet uit kunnen hoe hard we ook onze best doen.

Gezamenlijk kunnen we onderzoeken wat u nodig heeft om zo uit een patroon te komen wat u los wilt laten.


Bent u geinteresseerd: bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com

Buteyko