Neuro retraining

‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan andere uitkomsten verwachten, aldus Albert Einstein

Er zijn inmiddels diverse Neurologische Retraining programma’s. Allemaal hebben ze als basis het begrip neuroplasticiteit. Neuroplacticiteit wordt in de boeken van Norman Doidge ‘The Brain that Changes Itself’ goed uitgelegd. Het neurologische stelsel is er om jou veilig te houden en het leert door ervaring. Soms echter loopt het vast in een herhaling van een oude ervaring en dan blijft het symptomen van vroeger produceren die niet meer functioneel zijn. Soms doet het dit te fanatiek en dan geeft het daarbij zelfs een overproductie aan symptomen. Dit zijn chronische aandoeningen die steeds erger lijken te worden en waar de medische wetenschap eigenlijk geen antwoord op weet. Het neurologische systeem kan zowel de zelfgenezende stand staan of in de ziekmakende. Wat we willen is dat het in de zelfgenezende stand komt en dat doe je door nieuwe neurologische paden te bewandelen. Neurologische Retraining werkt met de hypothese dat het neurologische systeem is vastgelopen in een negatieve loop omdat neuroplasticiteit minder werkt. De Neuro Retraining en leefstijl veranderingen zijn een langdurig proces waarbij u als cliënt zelf thuis oefeningen moet doen, aangepast aan het niveau waarop u nu functioneert. De bedoeling is dat u nieuwe neurologische banen aanlegt zodat oude ziekmakende patronen kunnen vervagen. Dit heeft niets te maken met psychotherapie omdat het een daadwerkelijke neurologische onvolkomenheid is. Het is meer lichamelijk dan psychisch. Eeen hele belangrijke stof die het brein maakt om te kunnen veranderen is Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF). Een teveel aan koolhydraten en een tekort aan goede (dierlijke) vetten zorgt ervoor dat het brein deze stof niet kan maken. Neurologische retraining in combinatie met een koolhydraatarm (dierlijk) vetrijk dieet geeft de meeste kans op slagen.

Eigenlijk zijn twee lichamelijke gebieden betrokken bij deze multisysteemziekten. Het een is op cellulair gebied en wel in de mitochondriën. Dat zijn kleine energiecentrale in bijna alle cellen van ons lichaam en als die minder gaan werken dan merkt u dat op alle gebieden en in alle organen en spieren. Spierzwakte, een slecht immuunsysteem, een slecht werkend maagdarmstelsel, brainfog, neurologische klachten, emotionele klachten etc. zijn het gevolg. Het andere gebied is het neurologische systeem dat daardoor gebrekkig gaat werken en dat ziet u terug in de duizeligheid, hartkloppingen en hartritmestoornissen, orthostatische tachycardie, bloeddrukafwijkingen, prikkelbaar darm syndroom, licht en geluid overgevoeligheid etc. Bijna alles wat de mitochondriën aanvalt, valt ook de myeline aan en dat is de vetlaag die de zenuwbanen beschermt en omhult. Het zenuwstelsel bevat dus zowel mitochondriën als myeline. Het neurologische systeem bevat in dit geval het hele limbische systeem plus het autonome zenuwstelsel. Hier komt u bij wat tegenwoordig aanhoudende lichamelijke klachten (ALK) heet. Hierbij ziet u ook emotionele onbalans en deze wordt veelvuldig verkeerd geïnterpreteerd. Veelal is er sprake van rouwverwerking i.v.m. gezondheidsverlies en u voelt u daarbij niet erkend en begrepen in uw

lijden. Deze ziektebeelden zijn zeer demotiverend en beperkend.

Helaas om hieruit te komen moet u in beweging komen.

Uw lichaam (mitochondriën en neurologische systeem) is minder gaan werken en daar heeft u uw gedrag en leefstijl op aangepast en dat heeft tot nog toe niet afdoende gewerkt. ‘Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten’.

Wat de slechte werking van het mitochondrion betreft, ook daaraan kunt u zelf iets doen en ook dat vergt vasthoudendheid van de cliënt op het gebied van dieet en leefstijl adviezen.Bij een koolhydraat arm dieet werken mitochondrien beter. Ook dat is veranderingen toe laten en deze veranderingen kunnen onoverkomelijk lijken in het begin. Daar kunt u juist begeleiding bij gebruiken. In de meeste gevallen komt er na een paar weken een verbetering in de conditie op gang. Wat ook vaak merkbaar is, dat bij dit soort chronische aandoeningen verandering noodzakelijk is maar dat de veranderingen langzaam geïntroduceerd moeten worden, anders komt u in een neerwaartse spiraal. Het lichaam heeft nog beperkte draagkracht waardoor te veel veranderingen tegelijk averechts kunnen werken. Iedereen is anders en dat geldt voor mensen met multisysteemziekten ook. Sommigen personen komen binnen enkele maanden uit dit soort condities en voor anderen vergt het jaren; sommigen genezen 100% en anderen worden een stuk beter dan ze waren, maar genezen niet helemaal.

De neurologische retraining waar ik mee werk is een variatie op EFT vermengd met hypnothische suggesties. EFT heeft een heel kalmerend effect op het neurologische systeem. Ik noem het stop stop en verander. Voor dieetverandering zijn ketogene of low-carb dieten aanbevolen.


Bent u geinteresseerd : Bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com

Buteyko