Neuro retraining

“Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan andere uitkomsten verwachten” Einstein

Neuro Retraining komt voort uit mijn eigen ervaring met multisysteemziekten. Ik heb een geschiedenis met chronisch vermoeidheidssyndroom en, MCS (Meervoudige chemicaliën sensitiviteit), post-lyme en velen voedingsintoleranties wat uiteindelijk resulteerde in totale voedselovergevoeligheid. Dit zijn chronische aandoeningen die steeds erger lijken te worden en waar de medische wetenschap eigenlijk geen antwoord op weet. Vaak worden ze dan ook in de hoek van SOLK (somatisch onvoldoende lichamelijk verklaarde klachten) gestopt of nog erger een psychiatrische aandoening. In mijn beleving is dit onterecht en is er wel degelijk sprake van onderliggende lichamelijke problematiek. Om beter te worden heb ik zelf onderzoek moeten doen en mijn eigen verantwoordelijkheid voor mijn gezondheid moeten oppakken. Er zijn twee lichamelijke gebieden waarop deze multisysteemziekten zich voornamelijk laten gelden. De een is op cellulair gebied en wel in de mitochondriën. Dat zijn kleine energiecentrale in bijna alle cellen van ons lichaam en als die minder gaan werken dan merk je dat op alle gebieden en in alle organen en spieren. Spierzwakte, een slecht immuunsysteem, een slecht werkend maagdarmstelsel, brainfog, neurologische klachten, emotionele klachten etc zijn het gevolg. De andere is binnen het neurologische systeem dat daardoor gebrekkig gaat werken en dat zie je terug in de duizeligheid, hartkloppingen en ritme stoornissen, orthostatische tachycardie, bloeddrukafwijkingen, prikkelbaar darm syndroom, licht en geluid overgevoeligheid etc. Bijna alles wat de mitochondriën aanvalt valt ook de myeline aan en dat is de vetlaag die de zenuwbanen beschermd en omhult. Het zenuwstelsel bevat dus zowel mitochondriën als myeline. Het neurologische systeem bevat in dit geval het hele limbische systeem plus het autonome zenuwstelsel. De oorzaak is niet de psyche en het is derhalve ook niet psychosomatisch of SOLK naar mijn overtuiging. Een betere term is OEBLA (Onvoldoende Erkende en Begrepen Lichamelijke Aandoeningen). Daarbij is er zeker sprake van trauma, maar dat is vaak niet de oorzaak maar een gevolg van het ziektebeeld. Er is rouwverwerking ivm gezondheidsverlies en je bent daarbij niet erkend en begrepen in jou lijden. Deze ziektebeelden zijn zeer demotiverend en beperkend. Ik kan me dat gevoel nog goed herinneren alsof je tegen een modderstroom op moet zwemmen om ergens te komen en ook je denken gaat vertraagd en moeizaam. Toch om hier uit te komen moet je in beweging komen. Je lichaam (mitochondriën en neurologische systeem) zijn minder gaan werken en daar heb je je gedrag en leefstijl op aangepast en dat heeft tot nog toe niet gewerkt. “Waanzin is steeds opnieuw hetzelfde doen, en dan verschillende uitkomsten verwachten”. De grootste kans heb je door te veranderen maar deze veranderingen zijn niet zomaar willekeurig. er zit een wetenschappelijke gedachte onder waarop een hypothese gebouwd is die blijkt te werken. De Neuro retraining en leefstijl veranderingen zijn een langdurig proces waarbij je als client zelf thuis oefeningen moet doen aangepast aan het niveau waarop je nu functioneert. Wat de slechte werking van de mitochondrion betreft, ook daaraan kan je zelf iets doen en ook dat vergt vasthoudendheid van de client op het gebied van dieet en leefstijl adviezen, ook dat is verandering toe laten en deze veranderingen kunnen onoverkomelijk lijken en daar kan je begeleiding bij gebruiken. In de meeste gevallen komt er na een paar weken een verbetering in de conditie op gang als je bereid bent te veranderen. In mijn geval merkte ik de eerste veranderingen vrij snel op maar steeds kwam ik uit op een plateau waar ik op bleef hangen en nieuwe leefstijl veranderingen brachten brachten hier weer beweging in zodat ik steeds verder kwam. Wat ook vaak merkbaar is zowel bij mij als mijn clienten dat bij dit soort chronische aandoeningen verandering noodzakelijk is maar dat de veranderingen langzaam geïntroduceerd moeten worden anders kom je in een neerwaardse spiraal. Het lichaam heeft nog beperkte draagkracht waardoor te veel veranderingen tegelijk averechts kunnen werken. Iedereen is anders en dat geld voor mensen met multisysteemziekten ook. Sommigen personen komen binnen enkele maanden uit dit soort condities en voor anderen vergt het jaren; sommigen genezen 100% en anderen worden een stuk beter dan ze waren maar genezen niet 100%.