Brainspotting

“Waar we kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”


Brainspotting werd ontwikkeld door David Grand die ontdekte dat als je EMDR op een hele langzame manier toepast je meer kan bereiken. Nog later ontdekte hij dat als hij een persoon naar één punt of een paar punten laat kijken traumaverwerking veel effectiever verloopt. Een groot voordeel bij deze techniek is dat het ook de gebieden in de hersenen bereikt en positief verandert waar taal geen invloed op heeft. Het zogenaamde pre-verbale geheugen zit verankerd in de lichaamssensaties. Dit wordt ook wel de ‘felt sense’ genoemd. Steeds meer vooraanstaande therapeuten merken dat lichaamsgevoel de plek is waar genezing van oude trauma's plaatsvindt. Een groot voordeel is dat deze techniek ook, of juist, werkt als er weinig of niet gesproken wordt. Het is een soort gefocuste mindfulness op lichamelijke sensaties in aanwezigheid van een betrokken therapeut. Hierdoor kunnen deze sensaties veranderen. Net als met EFT is het de acceptatie die verandering brengt en het gevoel dat je niet alleen bent. Hij noemt wat Brainspotting doet een ‘neuro-experiental proces'. Dat betekent dat ook dit met name een verandering teweegbrengt doordat het neurologische systeem door een ervaring gaat waarin het vast bleef zitten. Daarna kan je er een andere betekenis aan te geven.

De voordelen van Brainspotting op een rij zijn

• Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen

• Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied

• Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten

• Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen (pre-cognitieve en pre-verbale gebieden)

• Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten

• Minder risico op her traumatisering

• Kortdurende interventie periodes.


Bent u geinteresseerd : Bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com

Buteyko