Brainspotting

“Waar wij naar kijken beïnvloedt hoe we ons voelen”

Brainspotting werd ontwikkeld door David Grand die ontdekte dat als je EMDR op een hele langzame manier toepast je meer kan bereiken. Nog later ontdekte hij dat als hij een persoon naar een punt of een paar punten laat kijken traumaverwerking veel effectiever verloopt. Een groot voordeel bij deze techniek is dat het ook de gebieden in de hersenen bereikt en positief veranderd waar taal geen invloed o heeft. Het zogenaamde pre-verbale geheugen zit verankerd in de lichaamssensaties. Dit wordt ook wel de "felt sense" genoemd. Steeds meer vooraanstaatde therapeuten merken dat lichaamsgevoel de plek is waar genezing van oude trauma's plaats vinden. Dat is waarmee we in deze therapie werken. Een groot voordeel is dat deze techniek ook, of juist, werkt als er weinig of niet gesproken wordt.

De voordelen van Brainspotting op een rij zijn

  • Laagdrempelig en voor alle leeftijden geschikt, dus ook voor (jonge) kinderen

  • Effectief op een breed scala van aandoeningen zowel op lichamelijk als psychisch gebied

  • Nadruk op neurofysiologie en minder accent op cognitie en verbale vermogens van cliënten

  • Diep bereik in de bewuste en onderbewuste gebieden van de hersenen ( pre-cognitieve en pre-verbale gebieden)

  • Geen noodzaak om over de problemen te kunnen of moeten praten

  • Minder risico op hertraumatisering

  • Kortdurende interventie periodes.