Medische hypnose

One must still have chaos in oneself to be able to give birth to a dancing star

Friedrich Nietzsche

Medische hypnotherapie is een behandelmethode die gericht is op psychische klachten met veelal een lichamelijke oorzaak of lichamelijke uiting. Het hoeft niet perse psychosomatisch te zijn in de zin dat de psyche het lichaam ziek maakt. Het kan ook het verwerken van een puur lichamelijke ziekte zijn die veel stress veroorzaakt. Ziekte is gezondheidsverlies en dat is rouw. Het gebruik van trance vormt de spil van deze therapie. Daarnaast maakt de hypnotherapeut gebruik van ondersteunende therapievormen. Dat wil zeggen dat de werking daarvan is aangetoond in wetenschappelijk onderzoek. In hypnotherapie wordt hypnose therapeutisch ingezet. Een hypnotische staat (trance) wordt doelbewust opgewekt als therapeutisch middel. In tegenstelling tot hetgeen tijdens theaterhypnose gebeurt, behoudt u altijd de controle over uzelf. In deze therapie leert u op een andere manier dan u gewend bent naar uzelf luisteren. Daardoor komt u dichter bij uw onbewuste gevoelens en overtuigingen. Hierdoor kunt u nieuwe inzichten krijgen en deze op uw eigen manier toepassen in uw dagelijks leven en zo uw doelen verwezenlijken.

Anders verwoord: onder deskundige begeleiding krijgt u meer inzicht in en controle over onbewuste reacties die verband houden met lichamelijke lijden. Daardoor kunnen waardevolle vermogens in het systeem van de geest en het lichaam beter worden aangesproken. Denk bijvoorbeeld aan het goed omgaan met emoties, en het benutten van lichamelijke en geestelijke capaciteiten. Wanneer de cliënt goed gemotiveerd is en zich inzet voor verandering, worden vaak al op korte termijn positieve resultaten bereikt. Dit is mede afhankelijk van hoe diep de klacht is geworteld en vanuit welke achtergrond de problematiek is ontstaan.

Er bestaan binnen de hypnotherapie veel trancetechnieken zoals regressie, reïncarnatie, NLP, imaginatie, autogene training, zelfhypnose, etc. Het effect van andere vormen van therapie, zoals Energetische psychotherapie, Cognitieve Gedragstherapie, EMDR en PDS kan vaak worden versterkt wanneer dit wordt gecombineerd met therapeutische trance. Hypnotherapie is zowel een op zichzelf staande behandelmethode als een waardevolle ondersteuning voor de reguliere en complementaire geneeskunde.

Hypnose is eigenlijk niet heel erg buitenissig. U bent vaker onder hypnose dan u denkt! Denk maar eens aan al die keren dat u dagdroomde, of even de tijd kwijt bent geweest.

Een dergelijke ervaring wordt een alledaagse of spontane trance genoemd. Prikkels van buitenaf zijn op dat moment even minder voelbaar. U zet ze als het ware op een zijspoor. Dit type trance wordt gebruikt bij hypnotherapie. Zo kunt u geconcentreerd bezig zijn met wat in u leeft. Er ontstaat ruimte om bezig te zijn met uw problemen en deze aan te pakken.

Vormen van medische hypnose zie je bij Prikkelbaar Darm syndroom (PDS), oncologie, histamine intolerantie, overgewicht en SOLK (Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten)

Hypnose heeft een heel gunstige invloed op bijvoorbeeld prikkelbaar darm syndroom. Dat is inmiddels evidence based. In mijn praktijk kunt u een behandeling hiervan krijgen die bestaat uit een intake opgevolgd door 6 tot 12 sessies. Je krijgt hierbij hypnose sessies mee naar huis die je thuis kan herhalen.

Bij histamine intolerantie heeft stress ook een negatieve invloed. Ook hierbij kan een hypnotisch behandeltraject uitkomst bieden.

Carl Simonton ontdekte dat psychische begeleiding en met name meditatie en hypnose ondersteunend werken bij oncologische behandelingen.

Multisysteemziekten als Lyme en CVS kunnen erg traumatisch zijn; zeker vanwege het onbegrip en de velen misdiagnoses die mensen krijgen. Psychische begeleiding en hypnose kan hierbij zeker ondersteuning bieden. De ondersteuning hierbij kan een onderdeel uit maken van een uitgebreidere behandeling waarvan voeding, supplementen en immuun- en neuroregulerende oefeningen een deel uitmaken.

Medische hypnose, psychosociale begeleiding en voedingsadvies zijn geen vervanging voor reguliere behandeling.

Deze therapeut onderwerpt zich aan de klachtenregeling en de geschillenregeling zoals bepaald in de Wkkgz.