Werkwijze

Werkwijze

Als u geïnteresseerd bent in een behandelingstraject dan kunt u contact opnemen via email of telefoon. Een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal twintig minuten over de werkwijze en mogelijkheden kan. Als er een klik is dan kunnen we een afspraak maken voor een intake. Na de intake krijgt u een behandelovereenkomst. In een behandelovereenkomst leggen we zaken vast die voor meer veiligheid en helderheid van zowel u als de therapeut zorgen. De rechten en plichten worden hiermee op elkaar afgestemd en dat geeft transparantie. Het is van belang dat u dit eerlijk invult.

Het intake formulier is van een andere orde en geeft alvast wat informatie waarmee we kunnen werken. Mijn ervaring is dat een therapietraject zich tijdens de sessies ontvouwd en van tevoren moeilijk in te schatten is hoeveel sessies er nodig zijn.

In de praktijk kunnen vele onderwerpen aan de orde komen. Als er een verleden is waarin ernstige psychiatrische problemen bestonden dan is het goed hier duidelijk over te zijn in hoeverre deze nog actueel zijn en een belemmering vormen voor therapie of psychosociale begeleiding.

Het succes van de therapie hangt af van vele factoren en de inzet van de cliënt is hierbij zeker een grote factor, het regelmatig doen van de huiswerk opdrachten heeft in mijn ervaring altijd een goed effect. Tegelijkertijd is het belangrijk medische aandoeningen uit te sluiten. In het geval van Prikkelbaar Darm Syndroom is een briefje van de behandelend arts dat het hier om prikkelbaar darmsyndroom gaat noodzakelijk. Dit mag niet ouder dan drie maanden zijn.

Ik maak gebruik van de volgende therapeutische interventies:

Hypnotherapie waaronder medische hypnose, hypnotische maagband en PDS behandeling (Prikkelbaar Darm Syndroom)

EFT en andere vormen van energetische therapie

Neurologische retraining

Brainspotting

Buteyko ademhaling

Buteyko