Werkwijze

Als je geïnteresseerd bent in een behandelingstraject dan kunt u contact opnemen via email of telefoon. Een gratis telefonisch kennismakingsgesprek van maximaal twintig minuten over de werkwijze en mogelijkheden kan. Als er een klick is dan kunnen we een afspraak maken voor een intake. Na de intake krijg je een behandelovereenkomst. In een behandelovereenkomst leggen we zaken vast die voor meer veiligheid en helderheid van zowel u als de therapeut zorgen. De rechten en plichten worden hiermee op elkaar afgestemd en dat geeft transparantie. Het is van belang dat u dit eerlijk invult.

Het intake formulier is van een andere orde en geeft alvast wat informatie waarmee een inschatting gemaakt kan worden hoe het behandelplan er uit gaat zien. In het behandelplan bepalen we de behandeldoelen en de geschatte tijd dat een behandeling gaat duren. Echter het is nooit helemaal zeker hoe een therapeutisch traject verloopt. Tussentijdse evaluaties en bijstelling zijn hierbij regelmatig aan de orde. Het komt even vaak voor dat een behandeling korter duurt dan verwacht, dan dat hij langer duurt.

In de praktijk kunnen velen onderwerpen aan de orde komen en de therapeut houdt zich aan de ethiek dat wat in de praktijk besproken wordt strikt vertrouwelijk is. Tenzij dit in strijd is met de wet en het anderen in gevaar brengt. Dit zal echter altijd in overleg en met medeweten van de client gaan. Als er sprake is van situaties waarin huiselijk geweld een rol spelen, dan is de therapeut verplicht hier melding van te maken. Ook als er een verleden is waarin ernstige psychiatrische problemen bestonden dan is het goed hier duidelijk over te zijn in hoeverre deze nog actueel zijn en een belemmering vormen voor therapie of psychosociale begeleiding. De therapeut houdt zich wat dit betreft aan de beroepscode van de NBVH.

Het succes van de therapie hangt af van velen factoren en de inzet van de client is hierbij zeker een grote factor, het regelmatig doen van de huiswerk opdrachten heeft in mijn ervaring altijd een goed effect. Tegelijkertijd is het belangrijk medische aandoeningen uit te sluiten. In het geval van Prikkelbaar Darm Syndroom is een briefje van de behandelend arts dat het hier om prikkelbaar darmsyndroom gaat noodzakelijk. Dit mag niet ouder dan drie maanden zijn.