Multisysteemzieken

CVS, postviraal vermoeidheidssyndroom, persisterend lyme, MCS, en fibromyalgie, vermoeidheid na chemo zijn een greep uit de velen multisysteemziekten die bestaan. Het zijn vage klachten die zeer invaliderend kunnen zijn. Er worden verschillende oorzaken gevonden, wat dat betreft kan je de beelden ook multicausaal noemen. Professor Martin Pall die zelf CVS kreeg ontdekte een stofje dat in de cel ontstaat bij de nitric oxide stofwisseling als daar iets fout gaat. Dat stofje heet hydroxynitriet and dat vind je dit stofje in alle multysysteemziekten en het is een teken dat er iets fout is met de cellulaire energiehuishouding. Er worden teveel vrije radicalen gemaakt. De oorzaak is altijd stress en hij noemt de volgende stressoren.

Bij CFS ziet Pall de volgende stressoren

 • virale infecties,
 • bacteriële infecties
 • infecties met protozoa (eencellige micro-organismen),
 • toxoplasma,
 • blootstelling aan koolmonoxide
 • fysieke trauma'
 • blootstelling aan organofosfaten
 • grote psychische stress
 • ciguatoxine-vergiftiging
 • blootstelling aan straling
 • Zelf wil ik daar nog aan toevoegen overtrainen. Topsporters die niet naar hun lichaam luisteren kunnen CFS ontwikkelen.

MCS komt volgens Pall door

 • Blootstelling aan vluchtige organische stoffen
 • bestrijdingsmiddelen: pesticiden/insecticiden
 • (wat hij niet neemt is giftige schimmels in huizen wat bij heel veel mensen het begin is van dit ziektebeeld)

Fibromyalgie ziet hij veel bij

 • virale infecties,
 • bacteriële infecties,
 • grote psychische stress.

Ook bij PTSS ziet hij dat er veel hydroxynitriet wordt gemaakt. Hydroxynitriet ontstaan in de cel doordat de mitochondriën niet meer optimaal werken. Tegelijkertijd beschadigt deze stof de mitochondriën waardoor een vicieuze cirkel ontstaat.

Als je kijkt naar de symptoomlijst van deze ziektebeelden dan zie je heel veel overeenkomsten en overlappingen. Extreme vermoeidheid die niet verdwijnt na slaap staat voorop. Verder zie je spierzwakte, maagdarm klachten, intoleranties voor voeding en chemicaliën, hersenmist, depersonalisatie, derealisatie, slechte concentratie, hartkloppingen, griepverschijnselen die komen en gaan, laaggradige koorts, orthostatische tachycardie en andere hartritmestoornissen, PDS klachten, hoofd en nekpijn, spier en gewrichtsklachten, paniekgevoelens, slaapstoornissen, zwaarmoedigheid, oogklachten en klachten in het zicht, snel overprikkeld raken en overgevoeligheid voor licht, geluid en geuren. Verder zie je duizeligheid en evenwichtsstoornissen. Er zijn verschillende stromingen die anders over deze ziektebeelden denken. Het merendeel van de artsen weet echt niet wat ze aanmoeten met dit soort klachten en schuiven het in de hoek van psychosomatisch. Een minderheid van de behandelaars denken dat het een gevolg is van hoe de wereld er nu uitziet met alle gifstoffen in voeding en omgeving. Daarnaast is er ook nog een kleine groep die denkt dat er een neurologische oorzaak is. Ik geloof zelf niet in de psychosomatische oorzaak alhoewel er zeker bij een kleine groep een psychische component zal zijn waaraan gewerkt moet worden. Maar deze zal zelden het hele ziektebeeld laten verdwijnen. De enige twee lichaamssystemen die een zo verbreid scala aan klachten kunnen verklaren zijn de mitochondriën en het zenuwstelsel, beidden systemen hebben invloed op het hele lichaam. Mitochondriën raken beschadigd door toxinen vanuit chemicaliën, voedingsmiddelen en infecties. Mitochondriën zitten ook in de cellen van het zenuwstelsel, dit verklaard de velen neurologische en emotionele klachten. Als het lichaam aangevallen wordt dan komt het in een vecht, vlucht of bevries reactie terecht. Als je aangevallen wordt in een oorlog of opgroeit in een onveilig gezin dan ontstaat een situatie die we post traumatische stress noemen. Het neurologische systeem blijft constant alert. Als je leeft in een ziek en toxisch lichaam dan ervaart het brein dit ook als een onveilige situatie het blijft te alert. Bekijk het als een stoplicht, bij de meeste mensen staat het brein hoofdzakelijk in de stand groen. Als je bijvoorbeeld valt of iemand doet lelijk dan springt het automatisch op oranje, het denkende brein analyseert de situatie en als het meevalt dan springt het snel terug op groen. Bij mensen met multisysteemziekten staat de boel continu op oranje, de groen stand lijkt stuk. Zodra er maar iets kleins gebeurd dan springt het brein op rood. Dat gebeurd niet als je een griepje hebt maar wel als je bijvoorbeeld een langdurige infectie meemaakt zoals pfeiffer of lyme dat maanden tot jaren kan duren of een fikse vergiftiging zoals lood of kwikvergiftiging. Dat alles is een onbewust proces en je hebt hier geen invloed op met het bewuste talige gedeelte van je brein. Het is ook niet je schuld en het heeft niets met wilskracht te maken. Het autonomische niet talige gedeelte van het brein en het autonome zenuwstelsel doet er onder erbarmelijke omstandigheden alles aan om jou veilig te houden. Tegelijkertijd heb je wel wilskracht nodig om hier uit te komen en dan bedoel ik niet uit je bed springen en het leven aangaan want dat is een scenario voor een ramp. Als het gaat om multisysteemziekten zijn hardlopers doodlopers. Het gaat om kleine stapjes zetten om je mitochondriën beter te laten werken en om je zenuwstelsel te kalmeren. Mitochondriën werken beter onder een ketogeen dieet. Ze vermeerderen door vasten, door afkoeling en door zuurstofgebrek. Bij een ketogeen dieet denkt het lichaam dat je vast. Vroeger gingen zieke mensen de bergen in. Daar was minder zuurstof maar wel zuivere lucht en ze kampte op. De verpleegkundige Floris Nightingale ontdekte dat mensen in ziekenhuizen beter werden van vriendelijkheid, buitenlucht en natuurlijk licht. In natuurlijk licht zitten lichtdeeltjes die fotonen heten. Via de huid nemen de mitochondriën fotonen op en dit vinden mitochondriën fijn.

Bijzonder is dat ook het zenuwstelsel beter gaat werken door ketonen als brandstof en door afkoeling. Daarnaast is het zaak om zoveel mogelijk oorzaken weg te nemen en dat betekend gifstoffen in je eten en omgeving vermeiden, en gifstoffen die al in je zitten eruit zien te krijgen. Een ketogeen dieet laat de cellen beter werken doordat er beter functionerende en meer mitochondriën komen. Glutation ontstaat in de mitochondriën en zij zijn dan op de plek waar je ze wilt hebben, gluthation is ontgiften nummer een voor bijvoorbeeld zware metalen. Als het lichaam het beter gaat doen dan heb je ook meer kans om het neurologische systeem te resetten en dat is hard nodig. Bij Neuro Retraining werken met neuroplasticiteit, en dat doe je niet in een sessie. Dat is een proces dat meerdere keren per dag oefeningen moet doen. Het is fysiek niet zwaar omdat je het zelfs liggend kan doen. Maar het vergt wel inzet. Op neurologisch gebied is bekend dat genezing niet plaats vind in de vecht, vlucht of bevries stand. Er is een rustige stand nodig in het autonome zenuwstelsel. Het autonome zenuwstelsel gaat door het lichaam naar het gezicht en naar de organen. Het bestaat uit de nervus vagus en de nervus symphaticus. De nervus vagus heeft twee vertakkingen en de een heet de ventrale nervus vagus en de andere de dorsale. In de ventrale stand kan het lichaam beginnen met genezen en dat kan je bereiken met Yoga, met specifieke ademhalingsoefeningen, koude therapie en je veilig voelen, dat betekend dat je je omringt met vriendelijke mensen en toxische relaties beëindigt of minimaliseert zoveel je kan. Toxiciteit bestaat niet alleen uit chemicaliën maar het lichaam maakt zelf ook toxinen onder hevige stress. Een heel gevaarlijk stofje dat in de cellen kan ontstaan en dat bij mensen met CVS vaak hoog is heet hydroxynitriet. Dat ontstaat in slecht werkende cellen onder stress en dit vind je bij bijna alle multisysteem ziekten. Verder moet je het limbische brein tot rust brengen met neuroplastische oefeningen. Met alleen hypnotherapie kom je hier niet uit, maar als ondersteuning om stress te vermeiden en hier beter mee op te gaan.