EFT basisprotocol

De aanname dat een therapeut jou beter kan maken berust op een valse veronderstelling. De enige die jou beter kan maken ben je zelf. De therapeut is hooguit een gids die bepaalde vaardigheden heeft, waarmee hij of zij jou kan ondersteunen. Die ondersteuning kan heel belangrijk zijn. Er is een gezegde "een trauma onderga je alleen, het verwerken doe je met een ander". Wij therapeuten pogen die ander te zijn die jou ondersteunen in de verwerking. Dat gezegd hebbende heeft EFT ook het waardevolle kenmerk dat je het op jezelf kan toepassen als je de vaardigheid eenmaal bezit. Veel mensen ervaren echter dat als ze ook regelmatig een therapeut bezoeken:

  • De verwerking krachtiger is

  • Er minder sessies nodig zijn

  • Ze gemotiveerder blijven om thuis ook regelmatig EFT toe te passe,

    • De vaardigheid in EFT toeneemt omdat ze waardevolle tips krijgen waardoor EFT efficiënter werkt

Ik ben vaak verwonderd hoe mensen die het regelmatig zelfstandig doen (een paar keer per dag) over ernstige blokkades heen komen, waardoor het zelfgenezend vermogen een kans kan krijgen.

Het basisprotocol van EFT is makkelijk te leren via een therapeut, maar je kan het ook jezelf aanleren. Voor het hele basisprotocol moet je weten welke energiepunten je op je lichaam kan gebruiken en wat je erbij zegt.

Het Onderwerp

Als je het op jezelf doet dan doe je dat meestal als je een emotionele of pijnlijke activiteit in je lichaam ervaart. Probeer dit zo duidelijk mogelijk te krijgen. Als de activiteit echter erg groot is dan lukt het vaak niet de onderliggende oorzaak helder te krijgen en dan benoem je gewoon de activiteit. Voorbeelden zijn, deze onrust, dit verdriet, deze boosheid, deze onmacht of deze pijn. Dit is het onderwerp dat je verwerk in een setup zin, die je gebruikt om een EFT ronde te starten. De vraag 'waarop kan je EFT doen' wordt regelmatig gesteld. Het antwoord daarop is 'op alles'. Deze uitspraak komt van Gary Craig die EFT ontwikkelde. In het Nederlands zouden we zeggen 'niet geschoten is altijd mis'. Hierbij wil ik wel de kanttekening maken dat als er ernstige trauma's zijn, je beter bij een therapeut kan beginnen. Bovendien als je pijnklachten of ziektes met EFT behandelt, vergeet dan ook niet een arts te raadplegen om onderliggende oorzaken te onderzoeken.

De SETUP

Deze bestaat uit een SETUPzin en SETUPpunten. De SETUP doe je om een psychologische omkering uit te schakelen. Een psychologische omkering kan je zien als sterke onbewuste blokkerende overtuiging. Ze zijn er niet altijd maar kunnen ook halverwege een EFT sessie weer terug komen. Bij de ontwikkeling van EFT heeft de grondlegger gekeken naar de grootst mogelijke efficiëntie en alle onnodige moeilijke en tijdverslinde dingen uit het protocol te halen zonder dat het aan effect inboet.

De SETUPzin

De zin heeft heeft twee gedeeltes. Het onderwerp dat meestal het probleem waaraan je werkt is en het accepteren van jezelf (inclusief het probleem). We hebben allemaal geleerd om niet met onze problemen te koop te lopen en ze te onderdrukken. Onderdrukken is eigenlijk je problemen levend begraven en wel in je lichaam. Je kan ze zelfs als talige gebeurtenis vergeten maar dat betekend niet dat ze niet levend blijven en zich op andere manieren kenbaar maken in je lichaam door pijn, ziekte, angsten, paniek. Door ze te accepteren kunnen ze zichtbaar worden en zich gezien voelen voor wat ze zijn. Hierdoor kan je ermee werken, ze verwerken en daarna kan je ze los laten. Acceptatie en je hierin kwetsbaar opstellen is eigenlijk de eerste stap, je moet voor korte periode de turbulentie in je lichaam toestaan en dat alleen al kan heel helend zijn. Het andere deel is het onderwerp waaraan je werkt en waaromtrent je geactiveerd raakt. Activatie is een persoonlijk gevoel dat bij een onderwerp hoort. Als je verteld bijvoorbeeld hoe je geliefde je bedroog dan voel je waarschijnlijk een emotie zoals boosheid of machteloosheid en dat geeft ergens in je lichaam een gevoel. Dat is de activatie. Maar het kan ook een gebeurtenis zijn die als een film in je hoofd afspeelt en dan noem je de scenes die erbij horen. Bijvoorbeeld "de keer dat mijn vader mij sloeg". Vaak is het goed om zo specifiek mogelijk te zijn en de scene zo helder mogelijk te benoemen: "de keer dat mijn vader mij onterecht sloeg op mijn wang in mijn slaapkamer omdat ik volgens hem brutaal was geweest". Het is niet de beschrijving hierbij die het belangrijkste is, maar de activatie of lichamelijke turbulentie die erbij hoort en die er is om verwerkt en losgelaten te worden. Een gebeurtenis zoals een slaande vader kan bovendien verschillende aspecten hebben. De pijn die je voelde, het geluid van de klap, de aanleiding, de onmacht van jou, de boosheid van jou, de teleurstelling, de geur van je vader, het licht in de kamer en meer. Het kan zijn dat deze verschillende aspecten een eigen ronde EFT behoeven. Maar dat is vaak niet nodig. Soms verdwijnt de activatie rond een onderwerp met een paar rondes op die aspecten die jou het meest triggeren (activeren). Dit is het generaliserend effect. Zeg er zijn 10 aspecten en je behandelt er drie en vervolgens blijkt dat op geen enkel aspect meer activatie is.

Het ondewerp verwerken in een SETUPzin kan als volgt kan gaan.

Ondanks dat ik (onderwerp en/of emotie en/of lichaamsplek), accepteer ik mezelf 100%.

Of Ik accepteer mezelf volledig in al mijn aspecten ondanks (onderwerp en/of emotie en/of lichaamsplek).


Dit is niet altijd een makkelijk proces omdat ook de setup zin op zichzelf een activatie in gang kan zetten, dat los staat van het probleem waar je op dat moment aan wilt werken. Het betreft hier het gedeelte acceptatie. Velen van ons zijn zo opgevoed dat we niet genoeg zijn; niet netjes genoeg, niet slim genoeg, niet rustig genoeg of niet actief genoeg, niet goed genoeg, niet aardig genoeg of juist niet assertief genoeg. Kortom we hebben geleerd onszelf niet te mogen accepteren zoals we zijn. Soms is het nodig hier eerst aan te werken voordat je jezelf kan accepteren. Een zin kan dan zijn "ondanks dat ik mezelf (nog niet) voor 100% kan accepteren, kies ik ervoor dat voor dit moment wel te doen. Het "nog niet" is belangrijk omdat dit een belofte voor de toekomst inhoud. Het niet accepteren van jezelf komt uit het verleden. Je zit hiermee vast in het verleden waar je juist uit probeert te komen voor een betere toekomst. Maar voor nu ben je gewoon genoeg want het leven is een groeiproces en wat je vandaag bent is voor vandaag genoeg. De eerste stap naar verandering heb je al gezet door je problemen onder ogen te zien (te erkennen) en naar een therapeut te gaan of EFT op jezelf toe te passen.

De SETUP Punten

Er zijn drie SETUP punten waarvan je er maar éé n hoeft te gebruiken. Meestal is dat het karatepunt. Je klopt hierop met drie vingers van je 'andere' hand. Terwijl je de SETUPzin zegt. Dit doe je drie keer achter elkaar terwijl je de zin met volle overtuiging uit spreekt. De zere plek was aanvankelijk de aangewezen plek bij EFT. Maar in de loop der jaren wordt het karatepunt meestal gebruikt. Dat komt omdat het punt makkelijk te vinden is en goed aangeleerd kan worden via workshops. Op de zere plek klop je niet maar je masseert hem vrij hard. Dit kan huidbeschadiging geven of zelfs blauwe plekken omdat het een gevoelig gebied is. De ontwikkelaar van EFT Gary Craig zegt dat veel mensen dit wel een krachtiger punt vinden. Ik ervaar dat ook dat als een emotie diep verborgen is kan je hem met dit punt uit de onderste lagen van je bewustzijn halen. Maar meestal is het karate punt zeker goed genoeg. De nekpunten zijn bijna overal onbekend. Op een workshop van Gary Craig besprak hij het met een collega en nadat ik het een paar keer op mezelf heb toegepast ben ik het soms bij cliënten gaan gebruiken. Het is zeker een boeiend punt als je eens iets anders wilt. De nekpunten zijn ook punten die je masseert.

Op de plek van de nek en de zere plek zitten veel lympheklieren. Als je deze masseert kunnen er oude toxinen vrijkomen. Veel drinken na EFT wordt vaak aangeraden.

De Tap of kloppunten

Als je klaar bent met de setup Begint het kloppen van de meridianen. Bij ieder kloppunt zeg je een herinneringszin uit de setup. Dat is meestal het onderwerp of probleem waaraan je werkt. Het kan bijvoorbeeld zijn "de klap van mijn vader", "deze pijn op mijn borst" of "deze vliegangst". Klop twee rondes en kijk dan of het onaangename gevoel dat bij het onderwerp hoort naar beneden is gegaan. We noemen dit activatie en dat kan je in cijfers vatten van de mate van emotionele turbulentie die je in je lichaam voelt. Tien betekent maximaal onaangenaam en nul dat er geen onaangenaam gevoel is. we noemen dit SUDlevels. Zolang het geen nul is ga je hiermee door. Ieder punt wordt ongeveer zeven keer beklopt. Je hoeft niet te tellen omdat je ongeveer zo vaak klopt als je de herinneringszin zegt. Een keer meer of minder maakt niet uit. Als het zakken van de SUDlevels na een paar rondes stopt doe je de SETUPzin opnieuw. Waarschijnlijk zit je opnieuw in een psychologische omkering. Sommige mensen hebben veel last hiervan en anderen nauwelijks.

Soms gaat het activatieniveau ineens omhoog inplaats van naar beneden. Dit betekend dat er een ander aspect van het probleem omhoog komt. Bijvoorbeeld een andere emotie (eerst ging het om verdriet en nu om boosheid). Een aspect bij een gebeurtenis kan iets wat nog niet aan de orde kwam, zoals de angst voor de tandarts die altijd boos keek gaat over walging om die vreselijke smaak van het verdovingsmiddel. Je klopt dan verder op dat aspect wat het hoogste activatiecijfer geeft en check daarna het cijfer van item waarmee je begon. Vaak zal je merken dat dit dan nul is of drastisch naar beneden is gegaan.

Als je het kloppen eenmaal goed onder de knie hebt dan is de verleiding groot dit ook op anderen te gaan proberen. Dat is prima voor kleine dingen. Maar als je geen therapeutische achtergrond hebt dan kan je grotere emotionele problemen beter over laten aan de professional die meerdere technieken tot zijn of haar beschikking heeft. Een goede therapeutische houding leer je bij een goede opleiding en zorgt voor een veilige werkomgeving. Een gevoel van veiligheid is de eerste vereisten bij omgaan met trauma's.

Het uitgebreide protocol en extra punten

Het basis protocol is voor thuis eigenlijk voldoende maar soms werkt het om het even wat uitgebreider te doen. Het uitgebreide protocol was eigenlijk aanvankelijk het basisprotocol. Wat nu het basisprotocol is noemde men toen het verkorte protocol. Het verkorte protocol bleek echter zo efficiënt dat, dit het basis protocol werd. Het is alles wat je meestal nodig hebt.

Soms echter is het leuk of handig om ook de andere punten te gebruiken. Het zijn de punten op de handen. Je klopt hierop terwijl je de herinneringszin uitspreekt. De rondes duren iets langer, maar soms is dat handig als het begin SUDlevel hoog was en ver naar beneden moet dalen.


De extra punten werden toegevoegd in de loop van de tijd door andere therapeuten die met EFT gingen experimenteren. Gary Craig moedigde experimenteren aan zolang het veilig bleef en de therapeut trouw bleef aan zijn beginselen. Die beginselen zijn "een emotie is een verstoring in het energiesysteem" en "EFT is een meridiaangerichte therapie die de balans in het energysysteem herstelt". Met de "uitspraak ga niet daar waar je niet hoort" bedoelt hij dat je om met specifieke groepen getraumatiseerde mensen te werken de juiste educatie moet hebben en dat je geen arts bent als je met lichamelijke klachten werk. Onder lichamelijke klachten kunnen diepe trauma's en ernstige ziektes schuil gaan. Een arts moet ziektes uitsluiten voor of tijdens je met EFT werkt.

Bent u geinteresseerd of nieuwschierig naar meer: Bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com