Stop Stop en Verander

Stop Stop en Verander is een tap methode om met de neuroplasticiteit van het brein en neurologisch stelsel te werken. Soms blijft dit steken in een loop uit het verleden waardoor het signalen naar het lichaam stuurt die oude symptomen oproepen. Dit is iets anders dan een emotionele of mentale aandoening. De oorzaak is altijd lichamelijk en deze methode is dan ook eerder lichaamswerk dan werken met het onderbewuste. Het gaat hier om een lichamelijke aandoening waar het neurologische stelsel te sterk op reageert en soms zelfs op blijft reageren als de aandoening al weg is. Je kan dit vergelijken met het Pavlov effect. Tegelijkertijd komt er zeker trauma bij omdat gezondheidsverlies altijd trauma is, zeker als je je hierbij ook nog in de steek gelaten voelt door de reguliere gezondheidszorg en soms zelfs door vrienden, familie en je werk. ‘Stop Stop en verander’ is een belangrijk onderdeel van een heel pakket aan zelf genezende stappen die je kan zetten. Dit zijn stappen die het neurologische systeem ondersteunen op verschillende manieren.

Stap 1

Op het moment dat je een negatieve of beperkende gedachte of gevoel krijgt geef je dit een nummer tussen de 0 en de 10. 0 betekend je hebt geen reactie op de gedacht en/of gevoel, 10 betekend het maakt je volledig van streek.

Stap 2

Vervolgens masseer je met drie vingers het zachte gedeelte in je nek aan weerszijde van je nekwervels. En je zegt hierbij

  • “Stop Stop en Verander”.

Stap 3

Terwijl je aan de zijkant van je hand klopt (karatepunt) zeg je.

  • Ondanks dat mijn neurologische systeem signalen stuurt naar mijn brein en lichaam die voor een deel of helemaal achterhaald zijn, accepteer ik mezelf voor 100%.

(als deze zin niet met je resoneert kies of maak je een variatie. Het is niet de bedoeling dat je een zin maakt die het gevoel onderdrukt of weg relativeert. De bedoeling is dat je het loslaat door verwerking en dat kan niet als je het onderdrukt. Onderdrukken betekend altijd het binnenhouden).

Stap 4

Je noemt het signaal in 1 tot maximaal 3 woorden. “Dit of deze..................” terwijl je klopt op de eindpunten van de meridianen. (zie het filmpje of plaatje). Doe dit 2 maal.

Stap 5

Sluit je ogen en voel even en bepaal het nummer van 0 tot 10 dat erbij hoort. Hoogst waarschijnlijk is dit naar beneden gegaan en voel je je al meer relaxed. Ben je op nul dan is deze ronde klaar. Ben je lager dan je was maar nog niet op 0 doe dan nog een ronde. Zeg hierbij “dit restant van ............”. Ga door tot je op 0 bent of daarbij in de buurt.

Al je klaar ben sluit je je ogen en doe je de visualisatie waarbij je jezelf gezond visualiseert.

Probleem oplossingen

Stel het verloopt anders dan hierboven dan kunnen daar verschillende redenen voor zijn. Het meest voor de hand liggend is:

1a

Er gebeurd niets of weinig.

De set-up zin in stap drie klopt niet voor jou. Hier zijn een paar alternatieven. Maar na wat ervaring met deze methode kan je ook heel goed zelf zinnen maken. Het gaat tenslotte om jou.

  • Ondanks dat mijn neurologische systeem signalen stuurt in de vorm van .....(klacht of symptoom) accepteer ik mezelf voor 100%.

  • Ik accepteer mezelf voor 100% ondanks dat ik mijn neurologische systeem nog niet onder controle heb en nog de overtuiging heb dat mijn signalen echt symptomen zijn.

  • Ondanks dat ik het nu nog moeilijk vind deze signalen van vroeger als iets anders dan een symptoom te ervaren accepteer ik mezelf voor 100%.

1b

Je hebt moeite met het accepteren uit de set-up zin van stap 3. Werk hier eerst aan.

  • Ondanks dt het mij nu nog moeite kost mijzelf te accepteren, geef ik mezelf nu de ruimte hieraan te werken.

  • Ondanks dat ik mezelf niet kan of durf te accepteren, kies ik ervoor dit tijdens deze sessie in het belang van de sessie wel te doen.

  • Ondanks dat zelfacceptatie bij mij nog niet niet vanzelf komt, accepteer ik mezelf inclusief dit probleem rondom zelfacceptatie.

2

Er zit een blokkade in stap 2 op het begrip ‘verander’. Veranderen is eng. Zeker als je neurologische systeem al zolang in de stand van geen of weinig verandering staat, met als bedoeling jou veilig te houden. Er is moed nodig dit los te laten. Werk hier eerst aan. Klopt op de zijkant van je hand en zeg de volgende lange zin.

  • Ondanks dat bij het idee aan verandering mijn neurologische systeem op tilt slaat... erken ik dat mijn neurologische systeem niets anders dan haar uiterste best heeft gedaan en heel hard heeft gewerkt. Daarom gun ik het nu rust de rust die het verdiend en neem ik het even over zodat we opnieuw kunnen en mogen beginnen vanuit een ander perspectief en met andere informatie. Ik accepteer de situatie zoals hij nu is en werk van daaruit naar neuroplastische veranderingen die meer gezondheid brengt.

Neem uit deze lange zin die aspecten die je het meest waar lijken en klop hiermee op de eindpunten van de meridianen.

3

Het tappen lijkt goed te werken. Het cijfer dat aangeeft hoe het ongenoegen dat je ervaart bij een itum gaat goed omlaag. Maar plotseling stijgt het weer. Dit betekend dat je ineens in een ander aspect van het probleem zit. Gaat het eerst bijvoorbeeld over het gevoel van boosheid of frustratie dan gaat het nu ineens over verdriet. Of ging het eerst over onbegrip van je familie dan gaat het nu over het onbegrip van de arts. Je klopt op dat moment op dat aspect wat het hoogste getal heeft. Je klopt dat naar nul en checkt dan in hoeverre het originele aspect nog speelt.


Bent u geinteresseerd : Bel of mail voor een afspraak

Tel: 0031648184717

astridtanis@me.com